കൊലപാതകത്തിന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയുടെ ഭാഗം കേട്ട് വാ പൊളിഞ്ഞ് ജഡ്ജി. വായിക്കുക…

in post

നമുക്കറിയാം തൊട്ട് അടുത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വീടുകൾ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലും തൊട്ടടുത്ത് വീടുകൾ തമ്മിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ

സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും അടുത്ത അടുത്ത വീടുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആയി ഉള്ള കാര്യമായിരിക്കും വലുതാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ

വീണ്ടും വീണ്ടും തുടരെ തുടരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പലപ്പോഴും പല അപകടങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അത് വഷളാകാനും ഒക്കെ വളരെയധികം സാധ്യത ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും അടുത്തടുത്ത് ഒരുപാട് വീടുകൾ

ഉള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന എടുത്ത് തൊട്ട അടുത്ത വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലകാര്യങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ വച്ച് സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് പിടിക്കണമെന്നില്ല ഒരുപക്ഷേ ചിലപ്പോൾ

കുറച്ചുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മണങ്ങളൊക്കെ വരുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ പലപ്പോഴും. ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തൊട്ടടുത്ത വീടുകൾ തമ്മിലൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുള്ള

കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും തുടരെ തുടരെ കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അതുപോലെതന്നെ അപകടങ്ങളിലേക്കും നയിക്കും. അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.

ALSO READ ആ തല്ലു കൊണ്ടാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ സുന്ദരനായത് അല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കൊണ്ടല്ല. സംഭവം ഇങ്ങനെ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*