അയ്യപ്പ സ്വാമി കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

in post

അയ്യപ്പന്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളും പുരാണങ്ങളും മറ്റ് ഹിന്ദു ദേവതകളെയും ദേവതകളെയും പോലെ പ്രദേശത്തിലുടനീളം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, ഇത് കാലക്രമേണ വികസിക്കുകയും സമ്പന്നമാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ വഴികളിലൂടെ.

ഉദാഹരണത്തിന്, ശ്രീഭൂതനാഥ പുരാണ ഗ്രന്ഥം അയ്യപ്പനെ ശിവന്റെയും മോഹിനിയുടെയും പുത്രനായ ഹരിഹരപുത്രന്റെ അവതാരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു . ശിവനും മോഹിനിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഇടപെടൽ ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയ്യപ്പനെ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.

അയ്യപ്പനെ പന്തള രാജ്യത്തിന്റെ വീരനായകനായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പ സ്വാമി കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നാം കാണുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ ധാരാള, ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് ഇത് , അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ അനുരാഗം നമ്മൾക്ക് ഏലായിപ്പോഴും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ,

ആഗ്രഹിച്ച നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു തരും , അയ്യപ്പസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നല്ല അനുഗ്രഹം വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യും , മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വളരെ അതികം വ്യത്യസ്തം ആയിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് , ദൈവത്തിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

കടപ്പാട്

ALSO READ ഉളുപ്പുണ്ടോ തളേ നിങ്ങൾക്ക്.. മാസ് ഡയലോഗും തീപ്പൊരി അടിയും "" ആതിരയുടെ മകള്‍ അഞ്ജലി "" എഴുമിനിറ്റ് ഉള്ള ട്രെയിലർ പുറത്ത്..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*